CHRÁM TERAPIE TĚLA A DUŠE

Reflexní terapie

Reflexní terapieReflexní terapie, někdy také nazývaná reflexologie, je jednou z nejstarších přírodních léčebných metod vůbec. Známá byla už před několika tisíci lety v Asii, zrovna tak jako v Egyptě, což např. dosvědčují nástěnné malby v hrobkách egyptských lékařů.

Reflexní terapie byla znovuobjevena v 19. století a od té doby nachází své široké uplatnění po celém světě. V našich zemích se nejznámějším propagátorem této metody stal Ing. Jiří Janča, jehož přínos pro českou alternativní medicínu je nezpochybnitelný vzhledem k jeho komplexním znalostem fungování lidského těla a sledování vzájemných vztahů v něm.

Je potřeba předeslat, že reflexní terapie není akupresura, i když mají některé znaky podobné. Tato metoda vychází ze skutečnosti, že na všech zakončeních těla jsou rovněž nervová zakončení, v případě reflexní terapie se jedná o reflexní plošky všech orgánů lidského těla na chodidlech. Umístění, tvar a velikost plošek je dán jejich odpovídajícími parametry přímo na lidském těle.Reflexní terapie - chodidla Na základě rovnoměrného rozdělení lidského těla na 10 svislých pruhů při vyznačení podélné linie pasu a ramenního pasu můžeme promítnout do chodidel obrázek celého člověka a přiřadit na chodidlech každému orgánu příslušnou reflexní plošku a naopak, každé reagující plošce na chodidle odpovídající orgán nebo část těla. Takže, jestliže se při chůzi naboso zraníte na chodidle, je to právě na reflexní plošce orgánu, který je oslabený a potřebuje stimulaci.

Reflexní projekce

Reflexní terapie patří k metodám, které pracují s projekcí lidského těla do plosek a nártů nohou. Reflexní terapie je velmi účinná pro diagnostiku zdravotního stavu i pro vlastní terapii. Základní reflexní projekce na nohách vypadá následovně: palce představují hlavu, vnitřní hrany chodidel páteř, oblast kolem hlavních kloubů prstů ramenní pásy, pod nimi hrudník a horní část břicha,Reflexní terapie - noha na skloubení nártních kostí s kostmi klínovými a krychlovou je linie pasu, pod ní dolní část břicha a pata představuje pánevní oblast. Mezi reflexní ploškou na nohách a konkrétním orgánem existuje obousměrné propojení, tzv. reflexní oblouk. Promačkáním příslušné plošky zjistíme podle bolestivosti stav odpovídajícího orgánu a přitom zároveň mačkáním orgán stimulujeme k lepší funkci. Na stejném principu je založena reflexní terapie rukou.

Reflexní diagnostika

Nohy vypovídají o jejich nositeli mnohé už na první pohled a pohmat, a to nejen po zdravotní, ale i psychické a duchovní stránce. Jakákoli odchylka, otlak, kuří oko, drobné zranění, prasklinky, barevné skvrny, výrazné vrásky či nepohyblivost určité části chodidla – to vše svědčí a menších či větších problémech v příslušné reflexní oblasti. Zdravotní stav klienta vyhodnotíme postupným promačkáním všech reflexních plošek důležitých orgánů a zaznamenáním reakce klienta na jejich bolestivost do reflexního dotazníku využívajícího čínský pentagram. Pokud ploška téměř nereaguje, svědčí to o správné funkci daného orgánu, pokud reaguje bolestivě, je to signál, že daný orgán není zcela v pořádku. Reflexní terapeut není lékař, nevyhodnocuje tedy zdravotní stav klienta odborným pojmenováním nemoci, ale zabývá se spíše vzájemnými vztahy mezi jednotlivými orgány, určuje příčiny a projevy, sleduje toky energie v lidském těle. Již dříve naznačené pruhy, na které se tělo rozdělí, jsou chápány jako kanály, jimiž proudí energie, přičemž zacpaný kanál znamená nemoc. Velmi často pozorujeme dysfunkce zdánlivě spolu nesouvisejících orgánů. Tyto a další souvislosti, příčiny a důsledky můžeme pak sledovat v rámci čínské energetické růžice.

Uvolnění krční páteře a celková reflexní masáž

Základem reflexní terapeutické masáže je uvolnění krční páteře. Terapeut ji nejprve provádí nepřímo, což si může zkusit každý z nás, a to kroucením palců nejprve u pravé, pak u levé nohy při současném promačkávání hlavních kloubů palců. Následovně uvolňujeme i ostatní prsty na obou chodidlech. Rozmasírováním oblasti kolem hlavních kloubů prstů uvolníme ramenní pásy. Náročnější už jsou pak masáže reflexních plošek na základě vyhodnocené diagnostiky. Zde terapeut svým klientům doporučí, které plošky mají masírovat, jakým způsobem na ně působit, kolikrát denně apod. Součástí terapie je působení na tzv. univerzální body, které nelze pro jejich širokospektrální účinnost opomenout. Jedná se o tzv. bod C a bod brzlíku. Oba tyto body působí na celkovou harmonizaci organismu, na posílení imunitního a hormonálního systému. Jedná se vlastně o vyslání informace organismu, aby nastartoval sebeozdravný proces. Žádný reflexní terapeut totiž své klienty neléčí, ale doporučí jim, jakou cestou se vydat, jak upravit svou životosprávu a případně i životní postoje, jakými bylinkami či minerály podpořit dobré fungování všech orgánů a doporučí systém působení na reflexní plošky.

Přímou měkkou reponaci krční páteře už provádí zkušený reflexní terapeut masáží úponů svalů na temeni pod lebkou a působením na tzv. „hlavní“ bod na úrovni třetího obratle. Následující uvolnění ramenních pásu a kompletní postup na lůžku si umí poradit nejen s bolestí zad, uskřípnutím nervu či vyskočeným žebrem, ale i s problematikou tzv. relativně kratší nohy, skoliózami a problémy pohybového aparátu v různých stádiích. V těch nejtěžších případech přináší minimálně trvající úlevu od bolesti a uvolnění křečí a spasmů. Při masáži se ukazuje přímá souvislost mezi fungováním vnitřních orgánů a problémy v oblasti pohybového aparátu.

Reflexní terapie jako metoda na pomyslném mostě mezi klasickou a alternativní medicínou si pro svou dostupnost a prokazatelnou účinnost získává stále větší ohlas. Její diagnostický výstup je relativně exaktní, bolestivost příslušných plošek přesvědčí i nejtvrdšího odpůrce alternativní medicíny.

Reflexní terapie Praha

Své terapie provozuji převážně v Praze za dostupné ceny - viz ceník. Přijímám ale i pozvání do jiných měst či obcí naší země, nejčastěji v souvislosti s uspořádáním večerní přednášky. Na místě pak mohu den či dva zůstat a provádět zájemcům terapie.

Zpět na dotekové terapie

© 2012 • Webdesign by Marek Šašek • Všechna práva vyhrazena