CHRÁM TERAPIE TĚLA A DUŠE

Individuální odblokování

Individuální emočně odblokovací techniky jsou určeny pro ty, kteří se chtějí trvale zbavit svých potíží. Svým klientům pomáhám najít příčiny problémů a vyčistit a odblokovat všechny negace, které v sobě mají a chtějí se jich zbavit. Problémy se nevrací – efekt je trvalý.

Zdroje pro individuální odblokování

K této účinné specifické metodě pro rychlou změnu emočního stavu jsem postupně dospěla sloučením toho nejúčinnějšího, co jsem získala absolvováním kurzů metody RUŠ (rychlá a účinná změna skutečnosti), načítání z Akáši, rodinných konstelací, studiem psychosomatiky, letitým rozvojem mých mimosmyslových schopností a především potvrzením smysluplnosti mé činnosti v pomoci těm lidem, kteří se rozhodnou pro změnu kvality svého života.

Angažovanost klienta

Výše uvedené emoční odblokování vyžaduje jistou angažovanost klienta: je určena pro ty, kteří si uvědomují své problémy a jsou rozhodnuti je vyřešit. Nefunguje pro ty, kteří „to chtějí zkusit“ nebo nevěří, že je jim možno pomoci (mně stejně nic nepomůže). Terapeut vede klienta cílenými otázkami k prvotním příčinám jeho současných problémů (nejčastěji pramení v dětství) a ty následně „vyruší“. Technika je založena na “přijímání“ – akceptování toho, co se již stalo a nemůžeme to v minulosti změnit, naopak přijmutím to můžeme změnit do budoucna. Tím se můžeme vymanit ze starých a překážejících vzorců chování a tak změnit svou realitu.

Základní principy terapie

Princip je velmi jednoduchý: problém najít - pojmenovat ho - přijmout ho - problém mizí. Zpracovat a odstranit se dá to, co si uvědomíte a sdělíte terapeutovi. Co si ponecháte, to budete žít dál. Příčiny řady problémů nacházíme ve vztazích s nejbližšími lidmi, se sebou samým, s vesmírem (Bohem), někdy dokonce i se zvířaty. Obdobně se řeší záležitosti jako finance, práce, zdraví, jídlo, pohyb, bolesti, sex, bydlení, touhy, závislosti, a cokoli dalšího. Velmi významnou součástí dočištění problému je několikastupňové odpuštění a osvobození s každou řešenou osobou (záležitostí). Nedílnou součástí odblokování je uvědomění si, že veškerou realitu si vytváříme sami, a proto vše, co se nám děje, je třeba odpustit sami sobě.

Souvislosti mezi tělem a duší

Na základě svých letitých zkušeností z praxe pomáhám svým klientům jejich problém rozkrýt a pojmenovat a přidávám k „přijímání“ afirmace, které úzce s jejich problémem souvisí. I zde můžeme sledovat úzké propojení těla a duše, vysvětlení souvislostí pomůže klientovi se lépe zorientovat a problém dobře pojmenovat.

Každá terapie přináší úlevu

Podle závažnosti a množství vašich problémů můžete potřebovat i několik terapií, už po první jsou ale jasné výsledky v té oblasti života, na které jste pracovali. Během terapie se někteří nevyhnou nepříjemným pocitům či pláči, po terapii přichází vždy výrazná úleva. V závažných případech (ještě nenarozené dítě, malé děti, člověk v bezvědomí nebo velmi vážně nemocný) je možné řešit problém po předchozí domluvě přes médium.

Doba sezení se obvykle pohybuje mezi 3 až 4 hodinami.
Zaváděcí cena jednoho sezení je 3.800,- Kč, příp. dle sazby 1.000,- Kč za hodinu.

Zároveň zavádím možnost i krátkého psychoterapeutického pohovoru, který samozřejmě nemůže nahradit komplexní RUŠ terapii, ale pomůže vám zorientovat se ve vašich problémech a naznačí cestu, jak je řešit. Cena tohoto hodinového pohovoru je 1.000,- Kč.

Právo odstoupit od terapie

Začínáme cca 30 minutovým pohovorem o problému a vysvětlení metody, následuje cílená terapie. Jako zodpovědná terapeutka si vyhrazuji právo odmítnout klienta, pokud zjistíme, že vlastně není ochoten něco ve svém životě změnit nebo z jiných vážných důvodů. Stejné právo odstoupit od terapie má během této úvodní části i klient, v průběhu terapie již není vhodné ji přerušovat pro riziko rozjitření pojmenovanými, ale zatím nedořešenými problémy. V případě takového odstoupení od terapie účtuji paušální poplatek 600,- Kč.

Pokud dáte sami sobě povolení pro změnu Vašeho života, ráda Vám s tím pomohu.

Zpět na terapie duše

© 2012 • Webdesign by Marek Šašek • Všechna práva vyhrazena