CHRÁM TERAPIE TĚLA A DUŠE

Meridiánová masáž

Principem meridiánové masáže je přesun energie uvnitř daného energetického oběhu tak, aby došlo k jeho harmonizaci na principu komplexního léčení, nikoliv jen odstranění symptomu. Využívá se vzájemné harmonií dvou pólů, kladného jangu a záporného jinu. Akupunkt-meridiánová masáž dle W. Penzela (APM) má své kořeny v čínské tradiční medicíně. U nás je jejím propagátorem MUDr. Zdeněk Šos.

Meridiány jsou energetické dráhy v těle a dělíme je na jinové a jangové. Jinové dráhy vedou zezdola nahoru, na rukách od ramene k prstům, na nohách od prstů ke kyčlím. Jangové naopak. Na každém meridiánu se nacházejí akupunkturní body. Meridiány tvoří dohromady energetický oběh. Energie (čchi) proudí v přesně určených drahách a časovém pořádku, stává se součástí jednotlivých orgánů, oživuje je a udržuje v činnosti a vzájemné harmonii. Pokud energie plynule protéká a je rovnoměrně rozdělena v celém energetickém oběhu, jsme zdraví.

Jakmile dojde k energetické blokádě, často jí doprovází i blokáda fyzická. Při omezeném průtoku nastává v daném meridiánu nad „překážkou“ přebytek energie a pod ní zákonitě nedostatek energie. Pokud se budou tyto změny (přebytek a nedostatek) neustále prohlubovat a rozšiřovat, dojde do určité míry k postižení celého oběhu. A právě výrazem poruchy toku této energie je bolest nebo porucha funkce daného orgánu. Proto se při meridiánové masáži upravují poměry v celém energetickém oběhu. V průběhu této masáže se také aktivují příslušné akupunkturní body.

Meridiány - meridiánová masáž

Zpět na dotekové terapie

© 2012 • Webdesign by Marek Šašek • Všechna práva vyhrazena