CHRÁM TERAPIE TĚLA A DUŠE

Uskutečněné přednášky

JAK DOSTAT SVÉ ZDRAVÍ A STÁŘÍ POD KONTROLU?

6.3.2015 | 20.00 -22.00

Do jaké míry můžeme ovlivnit své zdraví? Dokážeme zpomalit stárnutí našeho organismu? Faktory, které negativně působí na naše zdraví i stárnutí organismu: stres, životospráva, psychika, nedostatek pohybu, špatné dýchání, snížená odolnost organismu, dědičné předpoklady, negativní vztah sám k sobě, aj. Způsoby, metody, techniky a prostředky, pomáhající k udržení dobrého zdravotního stavu a zmírnění procesu stárnutí – konkrétní možnosti a příklady.

Festival Miluj svůj život, gymnázium Omská, Praha 10
www.festivalmilujsvujzivot.cz


ODPOVĚDNOST ZA SVŮJ ŽIVOT

16.3.2015 | 18.00 – 20.00

Nakolik si uvědomujeme, že jsme tvůrci své vlastní reality? Umíme plně převzít zodpovědnost za svůj život i zdraví? Jak s tím souvisí hierarchie našich hodnot? Umíme se se zodpovědností k sobě osvobodit od svazujících programů? Zaujímání stanovisek a komunikace s okolím. Sebeuvědomění, sebekontrola, sebehodnocení. Komunikace, svoboda, hranice a jistoty.

U Džoudyho, Jugoslávská 7, Praha 2
www.udzoudyho.cz


NEDUHY TĚLA A DUŠE

13.4.2015 | 18.00 – 20.00

Pohled na to, jak se tělo a duše vzájemně ovlivňují. Bez zdravé duše nemůže být zdravé tělo a naopak. Zdraví a nemoc jako stav naší mysli. Souvislosti mezi psychikou, emocemi a fyzickými funkcemi těla. Projevy emocí ve fyzických funkcích těla. Vyhledávání a odstraňování negativních programů z těla i duše, změna vzorců chování.

U Džoudyho, Jugoslávská 7, Praha 2
www.udzoudyho.cz


Cyklus pravidelných přednášek

vede
Ing. Hana Fedora SMEJTKOVÁ

každé druhé pondělí v měsíci od 18 hod.
v knihkupectví U Džoudyho, Jugoslávská 7, Praha 2,
www.udzoudyho.cz

8.9.
Seberozvoj a inspirace na životní cestě

13.10.
Jak vztahy a prostředí ovlivňují kvalitu našeho života?

10.11.
Ctnosti a neřesti v našem životě

8.12.
Zdravý a bohatý nebo nemocný a chudý?

SEBEROZVOJ A INSPIRACE NA ŽIVOTNÍ CESTĚ

8.9.2014

Motivační setkání s cílem podnítit touhu po neustálém seberozvoji. Praktické ukázky, co dokáže stagnace v osobním vývoji. Máme odvahu zbavovat se toho, co se už přežilo a otevírat se novým podnětům? Hledáme a vidíme zdroje inspirace? Práce s vědomou pozorností – kam jde pozornost, tam teče energie.

JAK VZTAHY A PROSTŘEDÍ OVLIVŇUJÍ KVALITU NAŠEHO ŽIVOTA?

13.10.2014

S kým se stýkáme, jaké mají názory a život lidé kolem nás? V jakém prostředí žijeme a pracujeme? Jak se oblékáme a jaké věci používáme? To vše má velmi podstatný vliv na náš život. Chceme-li dosáhnout změnu ve svém životě, dokážeme přijmout změnu i v těchto kategoriích, uklidit si svůj prostor a zbavit ho balastu, který brání proudění pozitivní energie? Dokážeme se rozloučit s lidmi, kteří mají negativní životní programy nebo se jimi necháme nadále ovlivňovat?

CTNOSTI A NEŘESTI V NAŠEM ŽIVOTĚ

10.11.2014

Žijeme v době, která není zrovna moc morálně zaměřená, někdy se dokonce neřest stává předmětem obdivu. Nakolik věnujeme pozornost rozvíjení a udržování svých ctností a naopak potlačování neřestí? Jsme schopni přijmout odpovědnost za své chování? Nakolik akceptujeme, že obroda národa je možná jen přes obrodu každého z nás? Vzájemné souvislosti mezi tělem a duší.

ZDRAVÝ A BOHATÝ NEBO NEMOCNÝ A CHUDÝ?

8.12.2014

Každý jsme tvůrcem své reality a záleží jen na nás, jakou variantu si vybereme. Nic se nám neděje „náhodou“, natož bez našeho vlastního přičinění. Kdo chce, hledá JAK, kdo nechce, hledá PROČ (to nejde). Máme odvahu rozkrýt naše životní reality a podívat se, proč se nám v některém směru nevede? Každý náš záměr se nám plní, dovedeme si je nastavit ke své spokojenosti?

Zpět na přednášky

© 2012 • Webdesign by Marek Šašek • Všechna práva vyhrazena